Rapporter om bioekonomi

Här har vi samlat rapporter om bioekonomi; forskningsrapporter, offentliga utredningar och strategier för bioekonomins utveckling.

Rapporter om bioekonomi

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige
Regeringskansliet (2020)
Läs mer: Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

 

 

Strategic research and innovation agenda on circular economy
Cicerone (2020)
Läs mer: Strategic research and innovation agenda on circular economy (pdf)

 

 

Resurseffektiv textil i Sverige – Textil från avfall till resurs
Branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (2019)
Läs mer: Resurseffektiv textil i Sverige – textil från avfall till resurs

 

 

Strategic Innovation and Research Agenda 2030 of the European forest-based Sector
Strategisk agenda för the Forest-based Sector Technology Platform, FTP (2019)
Läs mer: Strategic Research and Innovation Agenda 2030 of the European forest-based Sector (pdf)

 

 

SusChem – Strategic Innovation and Research Agenda
Strategisk agenda för the European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem) (2019)
Läs mer: SusChem Strategic Innovation and Research Agenda

 

 

EU:s strategi för bioekonomi 2018

EU:s strategi för bioekonomi 2018
I oktober 2018 publicerade Europeiska kommissionen ”A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe”. Strategin är en uppdatering av den strategi som publicerades 2012.

Här finns länk till faktabladet ”A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe” (pdf) som beskriver strategin samt länk till ett faktablad som beskriver bioekonomins möjligheter, strategins prioriteringar samt statistik, ”Europe´s bioeconomy, weaving it all together” (pdf).

 

15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring
Nordiskt bioekonomiprogram, Nordiska ministerrådet (2018)
Läs mer: 15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring, Nordiska ministerrådet

 

 

 

Skogsnäringens forskningsagenda 4.0
Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen av skogsnäringen och forskare. (2018)
Läs mer: Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 (pdf)

 

Bioekonomi – utveckling av ny regional statistik
SCB (2018)
Läs mer: SCB, Bioekonomi – utveckling av ny regional statistik, Miljöräkenskaper, MMIR 2018:3 (pdf)

 

 

Strategi för Sveriges nationella skogsprogram
Regeringskansliet (2018)
Läs mer: Strategi för Sveriges nationella skogsprogram, Regeringskansliet, Art nr N2018.15 (pdf)

 

 

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi (2017)
Läs mer: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, SOU 2017:22. (pdf)

 

 

Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider
Stockholm Environment Institute (2016)
Läs mer: Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider, Stockholm Environment Institute, Project Report 2016-02 (pdf)

 

 

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi
Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten (2012)
Läs mer: Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, Formas, Rapport R2:2012. (pdf)