New Utilisation

New Utilisation är området där vi förväntar oss det oväntade! Området syftar till att stimulera nya, oväntade innovationer och nya innovativa lösningar. Det kan handla om nya biobaserade produkter, material och tjänster liksom nya, innovativa affärsmodeller, företag och teknologier.

Målet är att hitta idéer och möjligheter som kan ligga till grund för nya innovationsprojekt och prioriterade områden. BioInnovations öppna utlysningar är en viktig del för detta område.

Här kommer det att behövas många aktörer – både befintliga och helt nya – för att hitta nya idéer till konkurrenskraftiga bioinnovationer.

Pågående projekt

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?