aug 26

Workshop om att skriva ansökningar till Horisont 2020

SusFor bjuder in till en workshop med fokus på att skriva ansökningar till H2020-samarbetsprojekt.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation, som erbjuder en mängd finansieringsmöjligheter för forskare, företag och den offentliga sektorn. Konkurrensen är hård och en välformulerad ansökan är en förutsättning för att lyckas. Workshopen finansieras av Vinnova och en del i Vinnovas satsningen mot ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning.

Målet med denna workshop är att ge praktisk kunskap om hur man effektivt kan utforma en ansökan.

Målgrupp: Forskare med erfarenhet av större ansökningar.
Tid: Måndag 26 augusti klockan 9:30 – 16:00
Plats: 7a Vasagatan, Stockholm (bredvid Centralstationen), https://www.7a.se/

Intresseanmälan görs senast 16 augusti till Lars Högbom per e-post: lars.hogbom@skogforsk.se.

För att göra workshopen relevant så bör du ha identifierat lämpliga utlysningar och gärna formulerat en projektidé. I samband med bekräftelsen skickas information om några aktuella H2020 utlysningar.

Antalet platser är begränsat, boka inga resor innan du fått bekräftelse.

Språk: engelska och svenska. Informationsmaterial etc. kommer även att finnas på engelska.

Reseersättning utgår för rimliga kostnader. Tågresa uppmuntras.

För mer info: https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/

Kontakt för SusFor
Karl Jäghagen (karl.jaghagen@slu.se) och Lars Högbom (lars.hogbom@skogforsk.se)

Preliminary program/content
09:30 Registration and coffee
10:00 Introduction to workshop and tour de table
Short introduction to Horizon 2020
The application process
Interpreting the Work Programme
Balancing individual, consortium and funder objectives
12:00 Lunch
13:00 Structuring the proposal (impact, narrative, partnership, dissemination and exploitation)
Preparing the proposal (organisation, formalities, Funding & Tenders Portal)
16:00 End

Kursledare
Workshopen kommer att hållas av Monica Schofield som är ”Director for International Cooperation” vid TuTech i Hamburg. Hon leder ett team som ger support till forskare vid Hamburgs tekniska universitet och till externa uppdragsgivare. Monica har lång erfarenhet av EUs ramprogram, som koordinator, utvärderare och rådgivare. Hon har varit anlitad av flera svenska lärosäten och av Vinnova.

26 aug 09:30 -16:00 | | Ort: Stockholm