nov 27

Informationsmöte om utlysning för doktorand- och post doc-projekt

BioInnovations utlysning för doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer är starten för en ny företagsforskarskola. Syftet är att ta fram forskningsresultat för resurseffektiv utveckling av biobaserade industriella processer.

Glaskula

Vid detta digitala möte berättar BioInnovation och Vinnova mera om utlysningens inriktning och om praktiska förutsättningar för en ansökan.

Under mötet presenterar satsningens koordineringsprojekt och anordnar en matchmaking där lärosäten erbjuds att presentera aktuell verksamhet inom utlysningens områden.

Vill du som representant för ett lärosäte presentera er verksamhet, kontakta anna.wiberg@bioinnovation.se.

Läs mer och anmäl dig här!

Läs mer om utlysningen här.