jul 06

TEKO i Almedalen: Modeindustrins omställning

Modeindustrin står inför ett paradigmskifte pådrivet av samhällstrender som accelererats av de senaste årens pandemi. Hur detta paradigmskifte ser ut och vad vi har att vänta av den nya eran av mode lyfts och diskuteras utifrån ett flertal perspektiv när Swedish Fashion Council, Svensk Handel och TEKO bjuder in till seminarium.

Dagens modeindustri står inför omfattande omställningar till följd av dess ohållbara system byggt på massproduktion och ständig konsumtion. Detta system har resulterat i att modeindustrin är en oerhört förorenande industri. Det faktum att industrin dessutom ofta brister i att tillgodose goda arbetsförhållanden, särskilt för de som jobbar med produktion, påvisar tydligt systemets skadliga konsekvenser både vad gäller social- och miljömässig hållbarhet.
I och med konsumenters allt större fokus på hållbarhet och en allt mer digitaliserad livsstil, har dagens modesystem kommit att utmanas och är nu under stor förändring. Transformationen av modeindustrin spås bland annat resultera i färre plagg på marknaden, cirkulära affärsmodeller, digitalt mode och omfattande innovation som bland annat involverar material och AI. Omställningens komplexitet, dess förväntade konsekvenser samt betydelsen av politiska initiativ för att stötta den belyses genom att presentera och diskutera en ny rapport.

06 jul 14:00 -14:45 | | Ort: Kårhuset Rindi, "Handelns Hus", Donnergatan 1, Visby