mar 06

Programstyrelse

Sammanträde för BioInnovations Programstyrelse, kombinerat med studiebesök.