jun 09

Programstyrelse

Sammanträde för BioInnovations programstyrelse.

Tid och plats kommuniceras senare.