okt 01

Programstyrelse

Sammanträde för BioInnovations Programstyrelse, kombinerat med studiebesök.