okt 16

PiiA Impact & Innovation Summit

Det strategiska innovationsprogrammet Piia delarmed sig av resultat och effekter från processindustrins perspektiv under sina 10 aktiva år och kraftsamlar samtidigt inför gemensamma insatser i nya samarbeten.

Boka in en heldag i Västerås den 16 oktober där du möter företag, forskare och finansiärer med fokus på digitalisering och teknikutveckling i och för processindustrin.

Läs mer och anmäl dig på Piias webbsida