feb 10

Lansering av Horisont Europa

Den 10 februari håller Vinnova en webbsändning om lanseringen av Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Boka in datumet redan nu.

Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en total budget på cirka 80 miljarder euro. Målet med forskning och innovation inom EU är att förverkliga politiska mål och ta sig an globala utmaningar för såväl EU och världen.
EU-flaggor utanför parlamentet

Under dagen kan du som deltagare lyssna till presentationer och diskussioner där olika delar och perspektiv av Horisont Europa tas upp.

Programmet som sträcker sig från 9:30 till 16 och innehåller bland annat följande programpunkter:

Politiska ambitioner och mål för Horisont Europa
Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation, EU-kommissionen

Erfarenheter från deltagande i partnerskapet Big data
Jeanette Nilsson, projektledare, RISE

Arbetet i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers

Paneldiskussion om drivkrafter och strategier för deltagande
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet
Anders Caspár, Director External Relations, Ericsson
Anders Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen

Delar av presentationen kommer att hållas på engelska.

Läs mer om eventet och anmäl dig på Vinnova.se.