okt 03

Innovationsveckan – för offentlig sektor

Mellan den 3 och 7 oktober är det läge för alla som är intresserade av utveckling och innovation i offentlig sektor att göra plats i sina kalendrar. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

I korthet:

Programmet för veckan skapas tillsammans.
Under Innovationsveckan 2021 arrangerades över 200 aktiviteter, varav de flesta var digitala.
Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan.
Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
Arrangörerna skapar och ansvarar själva för sina program och aktiviteter.
Registrering av aktiviteter kan göras fram tills veckans genomförande.
Det är gratis att anmäla sig.

För deltagare:

Alla är välkomna att ta del av Innovationsveckans aktiviteter.
Alla frågor kring ett arrangemang besvaras av arrangören.
Om ett event kräver anmälan framgår det av programmet.
Programmet publiceras i augusti och växer hela vägen fram till veckan startar.

Läs programmet som rör grön omställning och cirkularitet

Läs mer om Innovationsveckan