nov 16

Informationsmöte om utlysningen Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter.

Under mötet kommer vi berätta om utlysningen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

På informationsmötet medverkar;

Per Edström, programchef BioInnovation
Anders Holmgren, Vinnova
Sören Östlund, KTH och medlem i BioInnovations Team of Experts

Anmäl dig till mötet

Utlysningen riktar sig mot projekt som tar fram nya eller vidareutvecklar processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran.

Läs om utlysningen Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter.