dec 13

”Info Days” för Horizon Europes nya arbetsprogram WP 2023-2024

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe presenterar arbetsprogrammet, WP 2023-2024, samt kommande utlysningar för kluster 6.

Klustret strävar efter att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion, lantbruk, vattenbruk, skogsbruk och samtidigt bibehålla eller utöka den europeiska konkurrenskraften. Vidare ingår satsningar att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och återuppbyggnad av ekosystem, bättre hantering av naturresurser, och ett innovativt nyttjande inom ekosystemens gränser.

Save the date för eventet – anmälan öppnar 14 november.

Läs mer på Horizon Europe