maj 08

Generalförsamling 2024

Möte för BioInnovations intressenter.

Under dagen kommer vi att presentera genomförda och pågående aktiviteter i BioInnovation och hålla vårt formella möte med val av styrelse. Dessutom lanseras BioInnovations Årsrapport 2023 och vi ger en bild av aktuella och pågående initiativ för en framtida utveckling av en biobaserad och cirkulär ekonomi. Vi hoppas att du som intressent vill vara med och och bidra till en värdefull dag!

Anmäl dig nu