jan 13

Forskningsagendans dag 2021

Onsdagen den 13 januari 2021 genomför Skogsindustrierna den återkommande och mycket uppskattade Forskningsagendans dag.

Dagen fokuserar på den skogliga och skogsindustriella forskningens möjligheter att kraftfullt bidra till omstarten av Sverige efter pandemin. Den utvecklingspotential som finns inom processteknisk forskning och hur denna relaterar till konkurrenskraft, marknad och digitalisering kommer bli avgörande.

Medverkar gör bland andra Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman samt Henrik Sjölund, koncernchef och vd för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna.

Programarbetet och planeringen är i full gång och publiceras inom kort, men boka gärna in datumet redan nu!

Forskningsagendans dag 2021 den 13 januari klockan 09.00-12.00 kommer att genomföras som en digital sändning.