jan 28

En framtid byggd i trä

Den 28:e januari bjuder Tillverka i trä in till ett seminarium där projektet tar pulsen på träbyggnadsindustrin och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin.

Tillverka i Trä är en kraftsamling i Västra Götaland med ett flertal företag från träbyggnadsbranschen och den träbaserade byggnadsindustrin.

Målet med projektet är att ta till vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system. På så sätt kommer företag i branschen kunna jobba med nya lösningar och smartare processer.

Under seminariet kommer Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, berätta om satsningar med företag i nätverket och sätta arbetet i en nationell kontext.

Läs mer om eventet och anmäl dig.