maj 07

Cleantech Meetup 2024 Piteå

Välkommen till en eftermiddag med intressanta diskussioner kring temat: Hållbara affärer för tillväxt i norra Sverige – små och stora företag tillsammans. Detta varvas med företagspresentationer, mingel och möjligheter att skapa nya kontakter.

PRELIMINÄRT PROGRAM

11:00 Mingel med lunch

12:00 Välkomna

Innovationskraft för grön omställning

Hur SMF och stora företag genom innovation och samverkan kan göra lönsamma affärer
Luleå tekniska universitet

Hypotesprövning – möjlighet att testa en idé för biobaserad utveckling
BioInnovation

Lagkrav och hållbarhetscertifieringar

Företagscase – små företag berättar om sina erfarenheter att göra affärer med stora företag

Paneldiskussion – behov och potential
H2 Green Steel, Statkraft, Northvolt

Information om framtida matchmakingmöjligheter

Årets Cleantechprofil

16:00 Tack för idag!

Läs mer och anmäl dig på North Sweden Clean Techs webb

07 maj 11:00 -16:00 | | Ort: Acusticum - Black Box, Kunskapsallén 14, 941 63 Piteå