dec 19

Brokerage – Horizon Europe

Europeiska kommissionen bjuder in till Horizon Europes ”Brokerage”-event. Eventet vänder sig till deltagare som är intresserade av att hitta potentiella samverkansparter och att dela med sig av potentiella projektidéer med andra intressenter.

Save the date – anmälan öppnar 14 november 2022.

Läs mer på Horizon Europe