sep 05

Bio+programmets årskonferens Bio+2024

Save the Date! Den 5 september 2024 genomförs Bio+programmets årskonferens Bio+2024. Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram med fokus på biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska, forskningspolitiska och näringspolitiska målen samt de tre grundpelarna för energipolitiken: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor och att öka kunskapen och kompetensen om deras samspel med varandra och det övriga energisystemet.

Nu förbereder programkontoret en heldag om hur en hållbar, fossilfri och konkurrenskraftig framtid kan förverkligas med hjälp av biobaserade värdekedjor.

Boka datumet redan nu – mer information kommer!