mar 27

BioLyftet utbildning, Stockholm (dag 2)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och tid: 13 mars samt 27 mars 2019, kl. 09.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 08.30. Utbildningen börjar kl. 09.00.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.
Anmälan:  Anmälan görs via denna länk senast den 8 mars,
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=695657X162083879X23289.
Du börjar fylla i anmälan genom att klicka i den gröna rutan längst ned på sidan.

Utbildningen omfattar två dagar varav en utbildningsdag om biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment motsvarande en dag. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Under utbildningen ska deltagarna därmed företagsvis gå igenom nuläge, önskat läge och hinder för att slutligen ta fram en plan för att introducera ett hållbart material i en produkt. Det innebär att två till tre personer från samma företag behöver delta för att skapa värdefulla resultat.

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Frågor och intresseanmälan
För frågor och intresseanmälan kontakta Erik Perzon, projektledare, erik.perzon@ri.se, 0761-47 63 87

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet.

27 mar 09:00 -16:00 | | Ort: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm