nov 25

BioLyftet, digital utbildning Stockholm (dag 2)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar digitalt i Stockholm för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och tid: 4 november 2020, kl. 09.00-16.00, samt 25 november 2020, kl. 09.00-15.15.
Plats: Digitalt.
Anmälan sker via följande länk senast den 28 oktober. Observera att detta är en intresseanmälan, i god tid före utbildningen får du besked om din plats.

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Frågor och mer information
För praktiska frågor kontakta Anna Tellestam, anna.tellestam@ri.se. Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta Philip Gillgard, projektledare, philip.gillgard@ri.se, 076-147 63 36 eller Erik Perzon, kursledare, erik.perzon@ri.se.

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet.

25 nov 09:00 -15:15 | | Ort: Digitalt