nov 11

BioLyftet, digital utbildning Linköping (dag 2)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar digitalt för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och tid: 14 oktober 2020, kl. 09.00-16.00, samt 11 november 2020, kl. 09.00-15.15.
Plats: Digitalt.
Intresseanmälan till utbildningen görs via följande länk: https://bioinnovation.confetti.events/biolyftet-linkoping-utbildning senast den 13 oktober. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Utbildningen arrangeras i samverkan med IMA och RISE i Linköping.

 

 

Frågor och mer information
För praktiska frågor kontakta Anna Tellestam, anna.tellestam@ri.se. Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta Philip Gillgard, projektledare, philip.gillgard@ri.se, 076-147 63 36 eller Erik Perzon, kursledare, erik.perzon@ri.se.

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet.

11 nov 09:00 -15:15 | | Ort: Digitalt