okt 12

BioLyftet företagsutbildning dag 1

BioLyftet arrangerar i samverkan med IUC Väst, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

Vi behöver din intresseanmälan till kursen senast den 28 september. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Till intresseanmälan!

12 okt 09:00 -16:00 | | Ort: Nova Mat & Möten, Trollhättan.