mar 31

BioInnovativa affärer – digitalt seminarium för SMF om stöd i omställningen

Signaturbild för BioInnovativa affärer

Sveriges små och medelstora företag (SMF) spelar en stor roll för ekonomi och sysselsättning. Som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer har de också stora möjligheter att bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi.

Men vilka stöd finns för SMF att accelerera omställningen? BioInnovation bjuder nu in till en serie seminarier med tips om stöd och utlysningar för SMF som vill påbörja en omställning.

Under ett digitalt seminarium den 31 mars får du mera information om utbildningen BioLyftet där företag får ökad kunskap om biobaserade och återvunna material, om hur EU SME Support kan hjälpa ditt företag att hitta rätt EU-finansiering, samt om ett flertal aktuella utlysningar.

Program

14.00 Välkomna

Linda Larsson och Sverker Danielsson från BioInnovation inleder.

BioLyftet

Mattias Andersson, forskare och projektledare, berättar om BioInnovations utbildning BioLyftet som är riktad till SMF som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Utbildningen är kostnadsfri och innehåller två kursdagar men också möjlighet att delta i fördjupningsdagar.

Innovationsidén – Smart Built Environment

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Terese Lilliehorn, kommunikatör på det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment berättar mer om utlysningen.

Hypotesprövning – steg 1 och 2

Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation, berättar om BioInnovations utlysning Hypotesprövning steg 1 som riktas till projekt som vill verifiera, avfärda eller bekräfta innovativa uppslag för mer omfattande projekt. Utlysningen har två steg och i steg 2 kan projekt gå vidare med en idé och utveckla den under två års tid.

EU SME Support

EU SME Support arbetar för att öka antalet framgångsrika ansökningar om ekonomiskt stöd från EU:s ramprogram för svenska små och medelstora företag. Huvudfokus ligger på EIC, Eurostars och European Innovation Fund men även Horizon Europe inkluderas. Marie-Claude Béland, forsknings- och affärsutvecklare på RISE berättar mera om finansieringsmöjligheterna och hur EU SME Support kan hjälpa ditt företag vidare.

15.25 Avslutning med frågestund (avslutas senast 15.30)

 

 

BioInnovation arrangerar kontinuerligt seminarier om stöd för SMF i seminarieserien BioInnovativa affärer. BioInnovativa affärer har också ett nyhetsbrev som ger tips om utlysningsmöjligheter och utbildningar för SMF. Om du vill prenumerera, klicka här och kryssa i att du önskar information riktad mot SMF-företag i formuläret.

Läs mer om tips om stöd för små och medelstora företag här!