apr 19

BioInnovations Generalförsamling

Den 19 april hålls BioInnovations Generalförsamling.

Dagen riktar sig till BioInnovations intressenter. Mer information publiceras inom kort