feb 22

Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomi i Norr, ett aktörsnätverk i norra Sverige, bjuder in till Bioekonomiriksdagen i Umeå 2023 –  två dagar av inspiration, dialog, kunskapsöverföring och nätverkande.

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Målet med riksdagen är att måla upp en vision för hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional hållbar utveckling 2035 med norra Sverige som modell och inspiration.

Hur vi ska nå visionen exemplifieras med; befintliga och framtida investeringar, skogsbruket transformering, nya förädlingsmöjligheter av biomassan, synergier mellan bioekonomin och den gröna omställningen som sker i norra Sverige, samt utmaningar för att nå visionen.

För alla intressenter som vill vara med och kraftsamla kring den skogliga bioekonomins framtid.

Välkomna önskar aktörsnätverket Bioekonomi i Norr
– BioFuel Region, North Sweden Cleantech, RISE Processum, Skogstekniska Klustret, Bothnia Bioindustries Cluster samt Skogsindustrierna och IKEM.

Läs mer och anmäl dig på BioFuel Regions webb