dec 07

Bioekonomiriksdagen 2021

Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2021 i Skåne!

Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi.

Bioekonomiriksdagen 2021 som i år blir en digital sändning från Lund sätter fokus på bioekonomi, hållbara produkter och restströmmar från livsmedel och jordbruk.

Samarrangeras av Region Skåne, Lunds universitet, BioInnovation, Lunds kommun, IKEM och Skogsindustrierna.

Här kan du läsa mer om Bioekonomiriksdagen!

Kontaktperson
Susanna Winblad, Region Skåne
e-post: susanna.winblad@skane.se