nov 04

Bioekonomiriksdagen 2020

Bioekonomiriksdagen 2020 i Lund kommer att ha fokus på bioekonomi, hållbara produkter och restströmmar från livsmedel och jordbruk.

Samarrangeras av Region Skåne, Lunds universitet, BioInnovation, IKEM och Skogsindustrierna.