okt 23

Bioekonomiriksdagen 2019

Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt. Den 23-24 oktober 2019 samlas ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både företag och akademi och det offentliga i Göteborg för att driva utvecklingen framåt.

Läs mer på bioekonomiriksdagens konferenssida: bioekonomiriksdagen.se