jul 04

Almedalen: Strategier som motor för hållbart byggande – hur ställer regioner och kommuner om själva?

Klimatomställningen är en enorm samhällsutmaning, inte minst för kommuner och regioner som ska ställa nya krav mot ett mer hållbart och klimatneutralt byggande. Smart Housing Småland och Trästad Sverige bjuder in till ett samtal om hur detta driver mot Parismålen 2030.

Region Värmland har sedan en tid tillbaka en träbyggnadsstrategi som syftar till ökat byggande i trä både för egna verksamhetslokaler och för fastighetsmarknaden. Regionen medfinansierar och engagerar sig i ett antal utvecklingsprojekt för att stimulera klimatsmart byggande. Nya Smart specialiseringsstrategin har ett fokusområde: att utveckla den skogliga bioekonomin.

Kalmar kommun menar att klimathandling behövs på alla nivåer, inte minst lokalt. Det är också viktigt att bryta ner övergripande strategier och måldokument till verktyg som driver på utvecklingen mot det fossilfria – kommun och företag tillsammans. Det behövs andra styrmedel som driver byggandet mot hållbarhets- och klimatmålen.

Trästad anser att kommuner & regioner behöver gå från passiv till proaktiv styrning där trähusbyggande systematiskt främjas. Ett flertal har gått före och kan bidra med viktiga erfarenheter. Wood First är ett stöd för att ta fram, uppdatera eller följa upp en färdplan för hållbart byggande.

Medverkande:

Jessica Becker, Trästad Sverige
Fredrik Larsson, Region Värmland
Erik Ciardi, Kalmar kommun

Webbsändning:
https://almedalsveckanplay.info/65374

Läs mer

04 jul 16:00 -16:50 | | Ort: Digitalt och Klinttorget 4, Gotland Soldathem, Visby