okt 10

Aktuell hållbarhet arrangerar konferens om cirkulär ekonomi

Omställningen mot en cirkulär ekonomi påverkar stora delar av samhället och skapar en rad nya möjligheter. En effektivare produktion med ökad resurseffektivitet, mindre avfall, en ökad sysselsättning och konkurrenskraft är några av fördelarna. Omställningen innebär också utmaningar i form av skifte av affärsmodeller, policy som behöver justeras och ny teknik som ska tas fram.

Vad betyder omställningen till en cirkulär ekonomi i praktiken och vad krävs av företagen, politiken och av forskningen för att omställningen ska ta fart på allvar? Bland talarna hittar du några av den cirkulära ekonomins absoluta föregångsgestalter.

Den 10 oktober arrangerar Aktuell hållbarhet en konferens som sätter vägen till en cirkulär ekonomi i fokus.

Ur programmet​

  • En lönsam omställning – strategierna som visar vägen
  • Två sessioner med fokus på förändrade affärsmodeller med forskare från universitetet i Exeter, Storbritannien
  • Den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel om sin nya bok
  • Internationell utblick – Holland, Finland, Slovenien och Storbritannien visar vägen
  • ​Policyworkshops – så behöver policyn förändras

I anslutning till konferensens öppnande håller BioInnovation och RE:Source ett gemensamt frukostseminarium med temat ”Cirkulär omställning – så kan satsningarna Bioinnovation och RE:Source ge arbetet fart!”. De båda nationella innovationsprogrammen berättar då om aktuella erbjudanden och möjligheter att accelerera innovation som bidrar till ett hållbart materialnyttjande och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft.

Läs mer om konferensen.

10 okt 08:00 -18:00 | | Ort: Stockholm