Workshop 20/1: Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter