Etablera närodlad textil i Sverige

Behovet av textilfibrer växer – till år 2050 förväntas en tredubbling. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Därför undersöks i det här projektet om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att på en övergripande nivå skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, dels genom att ta fram enskilda exempel som proof-of-concept.

Projektets mål

För de enskilda exemplen (beskrivs närmare för varje arbetspaket nedan) är målen att åstadkomma ett övertygande proof-of-concept och att visa på nya, framgångsrika arbetssätt.

För kunskapsplattformen är målen att identifiera värdekedjor med potential och framgångsfaktorer i arbetssätt samt att utifrån detta initiera ny samverkan utanför det här projektet.

För projektet som helhet är målen att illustrera global marknadspotential och att etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Genomförande

Projektet är organiserat i ett antal arbetspaket, work package (WP) enligt nedan. Ett WP hanterar projektledning, tre WP etablerar och hanterar kunskapsplattformen, och fem WP utforskar specifika områden för att hitta enskilda exempel som proof-of-concept.

Alla WP är strategiskt utvalda för att utveckla området och drivs av olika utmaningar för att utforska olika dimensioner av området.

narodlad-textil-sverige

Projektdeltagare

De här aktörerna är aktiva i genomförandet av projektet.

Swerea IVF
Lindex
Svenskt konstsilke
Allvar Underwear
Almedahls
Billerud Korsnäs
Bioisolator Acustica
Celluwin
Domsjö
Ekelund linneväveri
Fiber-x
Filippa K
Fjällräven
Fristads Kansas / Kwintet
Guringo
Haglöfs
Högskolan i Borås
Ing Firm Hans Magnusson
Innovatum
Innventia
JTI
Kinnarps
Klässbols linneväveri
Lunds kommun
Mittuniversitetet
Munksjö Paper
Myrorna
Nordic Paper
Organoclick
Ragn-Sells
Re:NewCell
Ricoh
Saiboo
Saint-Gobin Ecophon
Sjuhäradsbygdens färgeri
Skogsindustrierna (Arbio)
SP
Stena Recycling
Stora Enso Re-board
Röda Korset
Sveriges Lantbruksuniversitet
SWT Development
Södra
Textilia
Trifilon
Trikåby
Spordanonwoven (tidigare TWE Bredaryd, Libeltex)
Valmet
Vänersborgs kommun
Västgöta spinneri

Förväntade resultat av projektet

  • WP1 ska etablera och bemanna kunskapsplattformen som därefter ska ta långsiktigt ansvar för områdets utveckling avseende nya samarbeten, finansiering och internationell synlighet. En projektgemensam metodologi för LCA ska också tas fram.
  • WP2 ska kartlägga existerande infrastruktur av living labs där innovationer och nya produkter av textila material kan testas för kundvärde och samhällsbehov i situationer nära verkliga marknader.
  • WP3 ska kartlägga existerande infrastruktur hos relevanta svenska teknikplattformar så att labb-, pilot- och demoanläggningar kan sättas i gemensam användning för att stödja forskning/utveckling/innovation inom området nya biobaserade textila material.
  • WP4 ska presentera en komposterbar marktäckduk för storskalig odling. Det eliminerar behovet av ogräsbesprutning och användning av täckmaterial av plast samtidigt som ytterligare funktioner kan integreras i materialet, t.ex. gödningsmedel.
  • WP5 ska använda en pappersmaskin för att tillverka textila material med egenskaper som passar för inredning, förpackning och mode. Hög produktionshastighet av skogsbaserat garn och textil med rätt materialegenskaper.
  • WP6 ska sluta värdekedjan och demonstrera en fungerande textil värdecykel. Mekanisk och kemisk återvinning ska testas på insamlat textilmaterial för att göra nya textilfibrer och slutligen väva och sy en prototyp.
  • WP7 ska ta fram produktutvecklingskoncept där produkter från början är gjorda för att kunna tas om hand i existerande pappersåtervinningssystem. En prototyp ska presenteras i form av en skärmvägg för kontorsbruk.
  • WP8 ska ta fram en teknikplattform som demonstrerar potentialen att producera hållbar viskosfiber för textil från svensk skogsråvara. Detta som en integrerad del av en svensk fabrik för viskosmassa.

Senaste lägesrapporten

Urbanisering och tillväxten av medelklassen i många länder innebär att konsumtionen kommer att öka, t.ex. användningen av textilfibrer förväntas öka så mycket att bomull och syntetfibrer, som är de största fibrerna i dag, inte kommer att vara tillräcklig för att fylla behovet 2050. Dessutom har dessa material en hög miljöpåverkan under hela sin livscykel. Med dessa samhällsutmaningar som utgångspunkt finns ett stort behov av nya material med minskad miljöpåverkan i produktionen som också är utformade för enkel återanvändning eller återvinning. Material och produkter som främjar en cirkulär ekonomi.

Projektet undersöker om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige.

– Det är en viktig styrka i projektet att små och stora aktörer, i flera olika branscher och som ofta är konkurrenter, förmår att samlas kring ett projekt som gynnar hela den svenska biobaserade ekonomin, säger projektledare Erik Perzon.

Se utvecklingen i respektive arbetspaket (WP) i den länkade punktlistan ovan, under rubriken Genomförande.

Kunskapsplattform

Kunskapsplattform

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?