Projekt

Arbetet inom BioInnovation sker i olika projekt. Programmets grundstenar är de innovationsprojekt där näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster. Dessa projekt löper över flera år. Det pågår också ett antal kortare projekt som utforskar nya möjligheter till innovation som så småningom kan leda till nya innovationsprojekt. Dessutom drivs projekt som syftar till att stödja arbetet i innovationsprojekten och i programmet i stort.

Vill du engagera dig i ett projekt?

Kontakta ordföranden i respektive Expert Team om du är intresserad av ett pågående projekt. Dem hittar du under Områden.

I samband med att nya innovationsprojekt formas bjuder vi in till workshops och möten via vårt nyhetsflöde och kalendarium. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget.

Har du en projektidé?

Då kan du svara på BioInnovations öppna utlysningar. Vi presenterar alla öppna utlysningar i nyhetsflödet och kalendariet på vår webb samt i vårt nyhetsbrev.

Vill du påverka inriktningen på BioInnovation i stort?

Läs mer om hur du blir intressent i BioInnovation.

Avtalsmallar

BioInnovations mallavtal har tagit speciell hänsyn till de behov som identifierats i programmets innovationsprojekt. Avtalen har utformats för att dels stimulera till nära samverkan mellan parter dels främja kommersialisering och marknadsetablering av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Information om avtalsmallarna
Presentation av avtalsmallarna
Promemoria avtalsmallar*

* Promemorian syftar till att ge en översiktlig introduktion till de delar som är väsentliga och möjliga att ta med i ett avtal om överlåtelse av akademiska forskares resultat.

Den visar på punkter som förtjänar särskild uppmärksamhet och ger exempel på hur klausuler kan utformas. Det är av nödvändighet inte en uttömmande redogörelse eftersom dessa överlåtelseavtal kan ta många olika former. De enskilda överlåtelseavtalen kommer att vara beroende av omständigheter som måste uppmärksammas och regleras från fall till fall, t ex kan överlåtelsen påverkas av konkurrensrättsliga begränsningar, av den deltagande akademipartens regler för sina anställda eller av en finansiärs villkor för sina bidrag.

Om du skulle behöva få tillgång till avtalsmallarna i Word-format, vänligen mejla info@bioinnovation.se.

  • Alla
  • Pågående
  • Avslutade

Du har väl inte glömt att
anmäla dig till vårt nyhetsbrev?