Programme Management

BioInnovations Programme Management (programkontor) ansvarar för den dagliga verksamheten, förbereder och genomför utlysningsförslag, information, strategiska projekt och strategiska aktiviteter, utvärderingar med flera programaktiviteter.

I nuläget består programkontoret av två personer (Per Edström, tillförordnad programchef) och Sara Ullmark (vikarierande kommunikationsansvarig) som stöttas av Expert Team ordförandena.