Programme Management

BioInnovations Programme Management (programkontor) ansvarar för den dagliga verksamheten, förbereder och genomför utlysningsförslag, information, strategiska projekt och strategiska aktiviteter, utvärderingar med flera programaktiviteter.

Programkontoret består av Anna Wiberg, programchef, Per Edström, processledare (arbetar på distans) och Sara Ullmark, vikarierande kommunikationsansvarig. Programkontoret stöttas av Expert Team ordförandena.

Anna Wiberg, programchef
08-762 79 95
anna.wiberg@bioinnovation.se

Per Edström, processledare
073-7602151
 per.edstrom@miun.se

Sara Ullmark, kommunikationsansvarig
070-386 79 94
sara.ullmark@bioinnovation.se