Programme Management

BioInnovations Programme Management (programkontor) ansvarar för den dagliga verksamheten, förbereder och genomför utlysningsförslag, information, strategiska projekt och strategiska aktiviteter, utvärderingar med flera programaktiviteter.

I nuläget består programkontoret av två personer Anna Wiberg, programchef, och Sara Ullmark, vikarierande kommunikationsansvarig, som stöttas av Expert Team ordförandena.