Programme Board

BioInnovations Programme Board (styrelse) har ledamöter som representerar näringsliv, akademi, offentlig sektor och en neutral ordförande. Vinnova och Energimyndigheten kan adjungeras till styrelsen.

Programme Board beslutar om strategiska projekt och utlysningar, godkänner projektstart och projektredovisningar samt beslutar om övriga aktiviteter av större vikt.

Ordförande: Jan Svärd, Gladium

Ylwa Alwarsdotter, SEKAB

Erik Bresky, SmartTextiles Akademien

Mikael Danielsson, Albany International

Ann‐Britt Edfast, Sveaskog

Clas Engström, konsult

Nils Hannerz, IKEM

Lars Lind, Perstorp Bioproducts AB

Torgny Persson, Skogsindustrierna

Cecilia Tall, TEKO

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen 

Anders Brolin, Stora Enso

Adjungerade ledamöter

Lena Heuts (ordförande Advisory Board)

Peter Åslund, Vinnova

Ulf Holmgren, Vinnova