Programme Board

BioInnovations Programme Board (styrelse) har ledamöter som representerar näringsliv, akademi, offentlig sektor och en neutral ordförande. Vinnova och Energimyndigheten kan adjungeras till styrelsen.

Programme Board beslutar om strategiska projekt och utlysningar, godkänner projektstart och projektredovisningar samt beslutar om övriga aktiviteter av större vikt.

Ordförande: Jan Svärd, Gladium

Ylwa Alwarsdotter, SEKAB
Erik Bresky, Smart Textiles – Högskolan i Borås
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Mikael Danielsson, Albany International
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Claes Engström, konsult
Nils Hannerz, IKEM
Lars Lind, Perstorp Bioproducts
Torgny Persson, Skogsindustrierna
Laila Rogestedt, Södra
Cecilia Tall, TEKO

Lena Heuts, Johanneberg Science Park, adjungerad som ordförande i Advisory Board
Ulf Holmgren, Vinnova, adjungerad
Peter Åslund, Vinnova, adjungerad