Programme Board

BioInnovations Programme Board (styrelse) har ledamöter som representerar näringsliv, akademi, offentlig sektor och en neutral ordförande. Vinnova och Energimyndigheten kan adjungeras till styrelsen.

Programme Board beslutar om strategiska projekt och utlysningar, godkänner projektstart och projektredovisningar samt beslutar om övriga aktiviteter av större vikt.

 

Adjungerade ledamöter