General Assembly

General Assembly är BioInnovations högsta beslutande organ och utgörs av intressenter som deltar i programmet med Statement of Intent och intressentavgift. General Assembly beslutar om BioInnovations innehåll och satsningar i stort.

Följande organisationer är med i General Assembly:

AB Svenskt Konstsilke
Akzo Nobel
Albany International AB
Almedahls
BASF AB
BillerudKorsnäs AB
Borealis AB
Chalmers Tekniska Högskola AB
CIT Industriell Energi AB
Derome AB
Domsjö Fabriker AB
Ekelund Linneväveriet i Horred AB
FOV Fabrics AB
Holmen AB
Huskomponenter Linghed AB, Dalahus
Innovations- och kemiindustrin, IKEM
Innventia AB
IVL Svenska Miljöinstitutet
Karlstad Universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå Tekniska Universitet / TräCentrum Norr
Lunds universitet
Martinson Group AB
Mittuniversitetet
Nordifa AB
Nyréns Arkitektkontor AB
OrganoClick AB
Perstorp AB
Piteå Science Park AB, Solander Cleantech
Preem AB
Renewcell AB
Renewinn AB
SCA R&D Centre
SEKAB Biofuels & Chemical
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Skogforsk
Skogsindustrierna
Skogstekniska klustret ek. förening
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Stora Enso AB
Svanberg Bona Officia AB
Sveaskog Förvaltnings AB
Svensk IndustriDesign
Swerea AB
Sveriges textil- och modeföretag TEKO
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Textilhögskolan Högskolan i Borås
Umeå Universitet / Bio4Energy
Västra Götalandsregionen
Wargön Innovation / Innovatum AB