Expert Teams

Expertteamen undersöker, utvecklar, utvärderar och prioriterar förslag till aktiviteter och strategiska projekt. Ordförandena utses av General Assembly och är medlemmar i Advisory Board.

Expert Team Chemicals & Energy

Ordförande: Sune Wännström, SP

Karin Emilsson, Emi Innovation
Mattias Kangas, Perstorp
Maria Andersson, Enza Biotech
Mikael Lindström, KTH

Läs mer om Expert Team Chemicals & Energy

Expert Team Materials

Ordförande: Sören Östlund, KTH

Mikael Lindström, Innventia
Stefan Lundmark, Perstorp och KTH
Weronika Rehnby, TEKO
Birgitha Nyström, Swerea Sicomp

Läs mer om Expert Team Materials

Expert Team Construction & Design

Ordförande: Mattias Brännström, RENEWINN AB

Eva-Karin Anderman, Usify
Johan Oja, Föreningen Norra Skogsägarna
Joachim Schubert, Offecct
Louise Staffas, IVL Svenska Miljöinstitutet
Roberto Crocetti, Lunds tekniska högskola

Läs mer om Expert Team Construction & Design