Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande och kvalitetssäkrande organ som hjälper styrelsen och har 10-12 medlemmar. Advisory Board tillsätts av General Assembly. Medlemmarna ska komma från både näringsliv och akademi och minst en ska ha internationell erfarenhet.

Lena Heuts

Ordförande: Lena Heuts, RISE

Per Edström, Mittuniversitetet
Mattias Brännström, RENEWINN AB
Sune Wännström, SP
Maria Ström, Wargön Innovation
Magnus Thor, Skogforsk
Sören Eriksson, Preem Petroleum AB
Anders Grönlund, Luleå Tekniska Universitet
Erik Söderholm, Moelven Valåsen Wood
Peter Axegård, Innventia
Linda Zellner, Perstorp
Bengt Hagström, Swerea