Intressenter

Tillsammans skapar vi innovation som inte är möjlig på egen hand.

Som intressent i BioInnovation ges du möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram innovativa idéer och lösningar som adderar värde till din organisation. Kunskap och kompetens om nya sätt att arbeta med innovation, kontakt med aktörer från helt andra branscher och sektorer kan skapa nya och oväntade affärsmöjligheter.

Du har möjlighet att vara delaktig på olika nivåer och i olika former, allt från att aktivt delta i innovationsprojekt till att engagera dig i programmets generalförsamling och påverka inriktningen i stort.

Läs mer om dina rättigheter som intressent i BioInnovation

Idag utgörs BioInnovation av fler än 60 intressenter – företag, forskare och organisationer – som står bakom den gemensamma visionen och satsningen.

Programmet är öppet för fler – välkommen med!

Vill du veta mer eller bli intressent?

Kontakta oss

Olika former för engagemang

Deltagande i General Assembly

För möjlighet till rösträtt i General Assembly krävs utöver ett Statement of Intent en intressentavgift samt att man anger i vilken omfattning man avser göra insatser inom programmets ram. Som medlem i General Assembly har man möjlighet att påverka innehåll, satsningar och tillsättande av programmets ledning med mera.

Intressentavgiften till BioInnovation är 5 000 SEK per år för små och medelstora offentliga organisationer och företag  (SMF)*. Stora offentliga organisationer och företag betalar 50 000 SEK per år.

* Definition av SMF: fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Branschorganisationer betalar ingen avgift under förutsättning att minst tre medlemsföretag betalar intressentavgift. Branschorganisationen deltar då i General Assembly (GA) men utan beslutsrätt.

Statement of Intent

Den enklaste nivån för engagemang är genom ett Statement of Intent som beskriver det egna intresset i programmet och vad man förväntar sig att få ut av det för egen del.

Deltagande i projekt

Det går också att aktivt delta i programmets innovationsprojekt och de stödjande aktivitetsprojekten. Dessa finansieras till 30-70% av intressenter för det specifika projektet. Bidragen kan ges i form av pengar, varor eller tjänster. VINNOVA, Energimyndigheten och Formas är huvudfinansiärer för den resterande delen.

Svara på de öppna utlysningarna

Ytterligare ett alternativ för engagemang är att söka programmets öppna utlysningar. Dessa presenteras alltid i nyhetsflöde och kalendarium här på webben.

Intressenter i General Assembly

Övriga intressenter