Engagera dig

Vill du engagera dig i ett projekt?

Kontakta ordföranden i respektive Expert Team om du är intresserad av ett pågående projekt. Dem hittar du under Områden.

I samband med att nya innovationsprojekt formas bjuder vi in till workshops och möten via vårt nyhetsflöde och kalendarium. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget.

Har du en projektidé?

Då kan du svara på BioInnovations öppna utlysningar. Vi presenterar alla öppna utlysningar i nyhetsflödet och kalendariet på vår webb samt i vårt nyhetsbrev.

Vill du påverka inriktningen på BioInnovation i stort?

Läs mer om hur du blir intressent i BioInnovation.